จูงใจในการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา

สิงคโปร์เป็นประเทศที่โดดเด่นในการขับเคลื่อนและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกส่วนของสังคมมาเป็นเวลานานรวมถึงการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมระดับไฮปรากฏการณ์ Fintech เกิดขึ้นทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมของนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามนวัตกรรมดังกล่าวข้างต้นมีความเสี่ยงความสมดุลที่ดีกับการสนับสนุนมากกว่าการควบคุม

จะช่วยผลักดันให้นวัตกรรมเติบโตขึ้นและขยายได้โดยไม่ต้องมีนัยยะในระยะยาวและยั่งยืน นี่คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากประเทศสิงคโปร์ว่าพวกเขากล่าวถึงประเด็นเหล่านี้ด้วยการวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในเสาหลักสามประการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจและนักวิชาการได้รับแรงบันดาลใจและจูงใจในการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อช่วยให้สิงคโปร์อินโนเวชั่นอยู่ด้านบน การประกาศล่าสุดเมื่อปีพ. ศ. 2561