รูปแบบทางจริยธรรมที่ยั่งยืน

ภูมิภาค Kutch มีชื่อเสียงด้านงานหัตถกรรมและแต่ละหมู่บ้านมีลายเซ็นของตนเอง ตัวอย่างเช่นหมู่บ้าน Bhujodi มีชื่อเสียงในการทอผ้า Ajrakhpur สำหรับการพิมพ์แบบบล็อก Hodka สำหรับการเย็บปะติดปะต่อกันและ Nirona สำหรับงานทำแล็คเกอร์ ช่างฝีมือของ Kutch กำลังดำเนินการตามเทคนิคแบบดั้งเดิมของตนในรูปทรงกลมที่ทันสมัยมาก

และการเคลื่อนไหวทั่วโลกในปัจจุบันต่อรูปแบบทางจริยธรรมที่ยั่งยืนทำให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่น่าตื่นเต้นมาก นักออกแบบต่างประเทศกำลังร่วมมือกับพวกเขาอยู่แล้วและสิ่งทอที่ได้จากช่างฝีมือของ Kutch จะอยู่ในกลุ่มอื่น ๆ ในงานหัตถกรรมของอินเดียทั่วไป